Informacja

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów SOSW w Mrowli   W związku z zakończeniem roku 2020, informujemy, że wszelkie opłaty związanez wyżywieniem i dojazdami uczniów powinny być dokonane do dnia 29 grudnia 2020 roku.W razie niedotrzymania tego terminu,...