SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

SI

Terapia integracji sensorycznej (SI) jest to metoda wspomagająca rozwój dziecka. Prowadzona jest w postaci naukowej zabawy,
w czasie której dziecko wykonuje czynności ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, przez co dostarcza sobie
odpowiedniej ilości i jakości bodźców sensorycznych, płynących z własnego ciała i otoczenia. Bodźce te odbierane są przez wszystkie
układy zmysłów: ruchu, propriocepcji, dotyku, równowagi, wzroku, słuchu, powonienia, smaku. W ten sposób układ nerwowy jest
prowokowany do ich dostrzegania, odczytywania, zapamiętywania, odpowiedniej integracji oraz opartego na tej podstawie
świadomego działania.

Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe
leżące u podstaw tych umiejętności.

Nasz Ośrodek posiada własny gabinet do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt
podwieszany: huśtawkę, platformę, konik, helikopter, hamak, grzybek oraz równoważnie, deskorolki i wiele innych.

Dzieciom niezbędne jest „uczenie się poprzez palce”. Ucząc się wykonywania różnych rzeczy rękami czy całym ciałem, łączymy ze sobą
i zarazem wzmacniamy percepcję wzrokową i słuchową , wrażenia płynące
z układu przedsionkowego, kinestetycznego i propriocepcji.

Odpowiedni dopływ bodźców (informacje o środowisku) i stopniowo coraz bardziej dojrzałe ich przetwarzanie jest warunkiem
prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej jest sposobem „ nakarmienia” układu
nerwowego odpowiednimi bodźcami. Wpływa na sprawność w zakresie dużej
i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności
wzrokowe i słuchowe, stymuluje wokalizację i mowę, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.
Stymulacja procesu integracji jest możliwa dzięki – „plastyczności mózgu” – zdolności mózgu do zmian i
modyfikacji. Uczniom, których układ nerwowy ma trudności w przetwarzaniu informacji pochodzącej od zmysłów, nauka w szkole
sprawia wiele kłopotów.
Terapią integracji sensorycznej w naszym ośrodku objęci są uczniowie
z młodszych klas.