Punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu „Spełnione Marzenia”

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu „Spełnione Marzenia” działa od 03.12.2018 r. W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla uczniów naszego Ośrodka oraz udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla ich rodzin.
Celem tych działań jest wdrażanie do samodzielności w codziennym funkcjonowaniu poprzez usprawnianie ruchowe naszych niepełnosprawnych uczniów oraz zapewnienie im możliwości rozwoju umiejętności komunikacyjnych, relacji społecznych i zainteresowań.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 03.12.2018r. do 28.06.2019r.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.