Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Przedszkole

W naszym ośrodku istnieje:

  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Strona w przygotowaniu nie posiada treści