SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

Pedagog

 

PEDAGOG

Opieką pedagogiczną objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są działania diagnostyczne, terapeutyczne obejmujące sferę
rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego

 

 Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 •  coś Cię niepokoi, czujesz się samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z koleżanką/kolegą
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • przyjdą także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

 

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN
w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.