Harmonogramy Aktywni i Samodzielni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (na I kwartał) – OKRES I REALIZACJI PROJEKTU „AKTYWNI I SAMODZIELNI”

Miejsce realizacji projektu „AKTYWNI I SAMODZIELNI” finansowanego ze środków PEFRON, UM/PW9/2024/2/O_PODKARPACKI/4310

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego

36-054 Mrowla 79c

Pierwszy okres projektu realizowany jest od 01.04.2024 do dnia 30.06.2024.