„Rehabilitacja 25 plus”

Od września w SOSW w Mrowli realizowany jest Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”. Beneficjentami programu są absolwenci SPdP – osoby dorosłe, niezatrudnione, z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej...