SEKCJA HURAGAN MROWLA

LOGOPEDIA

Terapia ma charakter indywidualny. Uczniowie pracują pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych. Zajęcia obejmują zarówno
ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i typowe usprawnianie logopedyczne, tj. ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, oddechowe,
fonacyjno-głosowe oraz słownikowe. Są one skorelowane z bezpośrednim działaniem, manipulacją przedmiotami czy obserwacją.
Do rozwijania komunikacji uczniów, obok zajęć prowadzonych w gabinecie logopedycznym, wykorzystujemy również sytuacje dnia
codziennego: spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe. W trakcie prowadzonej terapii stosujemy m.in. System znaków AAC,
piktogramy Szwedzkie, elementy Integracji Sensorycznej, Metodę Dobrego Startu oraz różnorodne formy zabaw tematycznych i
parateatralnych.

Nasz gabinet wyposażony jest również w sprzęt nowoczesnej technologii do edukacji uczniów z zaburzeniami komunikacji werbalnej
(komunikatory, klawiatury alternatywne). Uczniowie korzystają z wielu dydaktycznych programów komputerowych, które rozwijają
ich słownik, motywują do działania, rozwijają poczucie sprawstwa.

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich, które odbywają się w Strzyżowie i Dębicy.
Zapraszamy rodziców do spotkań z nami w gabinecie logopedycznym.