Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów SOSW w Mrowli

 

W związku z zakończeniem roku 2020, informujemy, że wszelkie opłaty związanez wyżywieniem
i dojazdami uczniów powinny być dokonane do dnia 29 grudnia 2020 roku.
W razie niedotrzymania tego terminu, prosimy
o dokonywanie wpłat dopiero po 1 stycznia 2021 roku.

 

Z poważaniem,

Dyrektor SOSW w Mrowli

Elżbieta Świder