„#Rozmawiaj#Reaguj”,

Kampania społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na...

Druk 3D#

Dzięki projektowi rządowemu #LaboratoriumPrzyszłości uczniowie naszej szkoły uczą się obsługi drukarki 3D pod opieką Pana Marcina. Celem zajęć jest zwiększenie świadomości starszych uczniów naszej szkoły na temat nowych technologii, zapoznanie uczniów z drukiem 3D,...