Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Grupy wychowawcze

Grupy wychowawcze stanowią integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Ich funkcjonowanie opiera się na pracy opiekuńczo-wychowawczej, której celem jest przygotowanie młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia, wspieranie uczniów w rozwoju osobistym i społecznym tak, by chcieli i potrafili
w przyszłości wykorzystywać w pełni swój potencjał i możliwości. Dlatego nauczyciele-wychowawcy i uczniowie pozostający w grupach wychowawczych podejmują na co dzień szereg rozmaitych inicjatyw, których celem jest rozwijanie różnorodnych aktywności, zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami dzieci i młodzieży. W ramach zajęć popołudniowych podejmowane są tematy zdrowego i aktywnego trybu życia, prawidłowego odżywiania i bezpiecznego korzystania z urządzeń AGD. Realizowane są także przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym, wykorzystujące metody teatroterapii, terapii tańcem, psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży. W ten sposób ukształtował się tygodniowy harmonogram zajęć , zgodnie z którym wychowankowie grup wychowawczych każdego dnia rozwijają inne umiejętności i zainteresowania. Wśród nich znalazły się: zajęcia kulinarne („Akademia smakosza”), psychomotoryka („Żywa lekcja życia”), zajęcia taneczno-ruchowe z elementami aerobiku („Aerobik na wesoło”), zajęcia teatralno-filmowe („Kreatywne popołudnia”), zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne („Koleżeński Klub Dyskusyjny Gadu-Gadu, Bla, Bla…”, „Akademia Savoir vivre”). Aktywne popołudnia odbywają się także w czasie zajęć weekendowych w ramach następujących bloków zajęć: „Warsztat Młodego Filmowca” (zajęcia techniczno-multimedialne), „Weekendowa Akademia Sportu” (zajęcia sportowo-rekreacyjne), „Tańce –przeplatańce” (zajęcia metodami terapii tańcem i ruchem), „Zdrowa kuchnia” (zajęcia kulinarne). Proponowane naszym wychowankom rodzaje zajęć mają oddziaływanie aktywizujące oraz wspierają procesy edukacyjne i wychowawcze, w jakich młodzież uczestniczy w czasie zajęć szkolnych. Przede wszystkim jednak pozwalają uczniom rozpoznawać własne możliwości, określać mocne i słabe strony, odnajdywać w sobie talenty i chęci do działania w różnych dziedzinach życia – od codziennych, prostych czynności, aż po sztukę i uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze.