Drodzy Rodzice/ Opiekunowie prawni prosimy o zapoznanie się z dokumentem w załączniku: „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem”, który 19 kwietnia 2024 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną naszego ośrodka. Wszelkie uwagi do dokumentu proszę kierować do pedagoga p. Jana Ślączki, który został koordynatorem ds. Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w SOSW MROWLA.