Pierwsze nominacje i pierwsze medale wzorowej Uczennicy i wzorowego Ucznia przyznane. Wspólne spotkania społeczności SOSW MROWLA w ramach programu Wzorowy Uczeń dały dużo radości i motywacji do działania na cały rok szkolny 2023/2024. Gratulacje dla wyróżnionych.

Link do filmiku, który pokazuje jak doskonalimy się w kategoriach z kodeksu ucznia. Filmik powstał na potrzeby programu Wzorowy Uczeń z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. SOSW MROWLA. TWÓJ DRUGI DOM. TWOJE MIEJSCE NA ZIEMI. #LaboratoriaPrzyszłości