Numer rachunku Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
05 2530 0008 2051 1047 6436 0001