Szkoły nie można zreformować z zewnątrz, bo najważniejsza część jej działalności rozgrywa się w sferze psychologicznej, jest „dzianiem się” pomiędzy uczniami i nauczycielami, którego za pomocą urzędniczych rozporządzeń zmienić niepodobna.“

Andrzej Samson

Zapowiadana publikacja „Gdzie serce ma głos” opisująca dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli wydrukowana w ostatnich dniach właśnie do nas dotarła!

Nie ma bowiem i nigdy nie było szkoły bez pragnących się uczyć dzieci i chcących ich uczyć nauczycieli. To im – uczniom, nauczycielom i ich rodzinom poświęcona jest ta opowieść, aby nie zostali zapomniani.

Dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc w tworzeniu monografii Wszystkim nauczycielom,  rodzicom i uczniom za ogromny wkład włożony w powstawanie naszej kolejnej opowieści o życiu naszego ośrodka.