Przypominamy Wszystkim rodzicom/ opiekunom prawnym o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na rok 2022.