Specjany ośrodek szkolno-wychowawczy

W naszym ośrodku istnieje:

  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Działalność szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych. Liczebność klas (zespoły edukacyjno-terapeutyczne)
wynosi 4-8 uczniów. Zapewniamy również uczniom terapię psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i zajęcia z integracji sensorycznej.
Treści nauczania w szkole podstawowej odpowiadają indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom
psychofizycznym ucznia. Edukację rozpoczynamy od poznania predyspozycji
i talentów każdego nowego wychowanka.
Koncentrujemy się na rozwijaniu zaradności dziecka, wyrabianiu umiejętności współżycia w środowisku, kształtowaniu i rozwijaniu
mowy, rozwijaniu sprawności fizycznej i umiejętności twórczych. Przez wszystkie lata nauki szkolnej prowadzimy rewalidację
indywidualną oraz inne ćwiczenia i zajęcia, uzależnione od potrzeb indywidualnych dziecka.
Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej może kontynuować naukę w Trzyletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia mają
charakter praktyczny i teoretyczny. Ćwiczenia praktyczne tzw. treningi czynności prowadzone są w formie zajęć warsztatowych
w pracowniach szkolnych, na działce warzywnej i kwiatowej, podczas praktyki w kuchni szkolnej, w klasie najmłodszych uczniów, a także
podczas organizowanych dla ośrodka mszy św. i uroczystości szkolnych. Naszym celem jest, aby działania uczniów miały charakter
konkretnej realnej aktywności. Podczas zajęć uczniowie przygotowują ciasta, sałatki oraz przekąski na uroczystości szkolne i urodziny
uczniów. Zapraszają inne klasy na degustację potraw. Przygotowują sadzonki kwiatów, warzyw, dbają o ogródek szkolny, opiekują się
młodszymi uczniami itd.