Od września w SOSW w Mrowli realizowany jest Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”. Beneficjentami programu są absolwenci SPdP – osoby dorosłe, niezatrudnione, z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym. Beneficjenci otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego usługi opiekuńcze, rehabilitację i aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym. Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy będą wprowadzać indywidualizację przeprowadzanych zajęć, dostosowując je do wieku uczestników, rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz możliwości związanych z motoryką oraz poziomem samodzielności.

Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez PEFRON Oddział Podkarpacki ze środków PEFRON.