Punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu „Spełnione Marzenia”

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu „Spełnione Marzenia” działa od 03.12.2018 r. W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla uczniów naszego Ośrodka oraz udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla ich rodzin.
Celem tych działań jest wdrażanie do samodzielności w codziennym funkcjonowaniu poprzez usprawnianie ruchowe naszych niepełnosprawnych uczniów oraz zapewnienie im możliwości rozwoju umiejętności komunikacyjnych, relacji społecznych i zainteresowań.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 03.12.2018 r. do 28.06.2019 r.

Harmonogram zajęć terapeutycznych od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.