Stowarzyszenie Spełnione Marzenia
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Projekt nasza szansa

Projekt Nasza Szansa