SEKCJA HURAGAN MROWLA

OLIMPIADY SPECJALNE

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć
niech będę dzielny w swym wysiłku”

Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportu dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Ma to na celu zapewnienie im możliwości lepszego rozwoju fizycznego, zachęcenie do odwagi, odczuwania radości, dzielenia się talentami, umiejętnościami ze swoimi rodzicami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
W naszym Ośrodku działa sekcja „Huragan” Mrowla. Zawodnicy trenują i współzawodniczą w następujących dyscyplinach sportowych: badminton, tenis stołowy, lekka atletyka, pływanie i kolarstwo.

W naszej sekcji realizowany jest również innowacyjny program „Młodzi Sportowcy” przeznaczony dla młodszych dzieci w wieku 2- 7 lat. Gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagają rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny dzieci, a także rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.