O Stowarzyszeniu

Naszą misją jest wspieranie podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin.
Naszą wizją jest kształtowanie rzeczywistości, w której nasi podopieczni i ich rodziny realizują swój pomysł na życie otrzymując w tym wsparcie oraz profesjonalną pomoc poprzez działania stowarzyszenia, z zachowaniem ich podmiotowości i sprawczości.
Nasz pomysł na spełnione marzenia to inspirowanie dobroczynnością, wdrażanie postaw akceptacji, radość z najmniejszych sukcesów oraz realizacja działalności terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, wychowawczej , integracyjnej, rekreacyjnej.


Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego, dlatego ludzie dobrej woli mogą wpłacać swój 1,5% podatku na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli “Spełnione marzenia”
Nr KRS 0000229218
Nr konta: BANK PKO BP
 15 1020 4405 0000 2402 0623 6709

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Katarzyna Welc
Wiceprezes: Monika Lis
Skarbnik: Anna Nalepa
Sekretarz: Katarzyna Sztyler