Nowe stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych

Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci SOSW w Mrowli. Aktualnie powstaje nowe Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, którego celem jest budowa domu chronionego tj.placówki zapewniającej całodobową opiekę nad naszymi dziećmi specjalnej troski. Oprócz tego będzie ona pomagała w prowadzeniu samodzielnego życia pod opieką odpowiednich specjalistów. Będzie to m.in. wsparcie w funkcjonowaniu w codziennym życiu po ukończeniu szkoły. Zapraszamy do stowarzyszenia osoby chętne do udziału i współpracy przy tym projekcie. Przede wszystkim rodziców z energią, pomysłami w zdobywaniu środków z finansowych programów krajowych i europejskich, z zapałem, wolnym czasem i środkami finansowymi, bo zapewne łatwo nie będzie. Organizujemy również konkurs dla wszystkich, tj. rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów i pracowników SOSW w Mrowli na nazwę stowarzyszenia. Najlepsza propozycja będzie nagrodzona! Telefony kontaktowe:

Magda Borcz 601992624,

Rafał Kuroń 603743149.