W dniach od 24.11 do 16.12.2022 roku, Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Spełnione marzenia”, realizowało projekt pn. „Mikołajki jak z bajki”. W ramach projektu odbyły się warsztaty: piernikowe i teatralne, na których nasi uczniowie przygotowywali piernikowe ozdoby choinkowe oraz występ artystyczny pn. „Mikołajkowy czas”. Głównym punktem projektu było integracyjne spotkanie mikołajkowe, które odbyło się w środę 7 grudnia. W spotkaniu udział wzięli dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną- uczniowie SOSW w Mrowli oraz uczniowie klasy 1 i 2 SP nr 1 w Mrowli. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali prezenty od Świętego Mikołaja i byli bardzo szczęśliwi.

Zdjęcia wykonane były sprzętem pozyskanym z #LaboratoriaPrzyszłości

Dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.