Lutujemy na zajęciach kreatywnych #LaboratoriaPrzyszłości

Podczas zajęć kreatywnych uczniowie klasy 4a zapoznali się z budową i zasadą posługiwania się lutownicą. Po omówieniu zasad BHP związanych z użyciem tego narzędzia uczniowie przystąpili do lutowania. Posługiwanie się lutownicą okazało się łatwe i wzbudziło duże zainteresowanie nie tylko ze strony chłopców, ale i dziewcząt. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Wykorzystanie lutownicy podczas zajęć było możliwe dzięki przystąpieniu do projektu „Laboratoria Przyszłości”.