Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione marzenia” informuje o zmianie rachunku bankowego. Wszelkie wpłaty z tytułu darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia prosimy wpłacać na nowe konto.

BANK PKO BP  15 1020 4405 0000 2402 0623 6709