Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla rodziców

W naszym ośrodku istnieje:

  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Konto Rady Rodziców

85 2530 0008 2051 1076 3590 0001

  • numer rachunku za wyżywienie i dojazdy

80 1020 4405 0000 2702 0602 5193