W dniu 9 czerwca 2021 roku  odbyły się kolejne zajęcia Hortiterapii na ogródkach działkowych „Zalesie” w Rzeszowie, w których wzięli udział uczniowie klas III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Mrowli wraz z nauczycielami .

Czytaj więcej:

http://pzd.pl/artykuly/25402/188/CZERWCOWE-ZAJeCIA-HORTITERAPII-W-ROD-ZALESIE-W-RZESZOWIE.html